Kontakt

Minas Studio

Michaela Poluchová 

Adresa na ktorej sa nachádza ateliér : 

Nám. Andrea Hlinku 1 

919 43 Cífer (okr. Trnava)
- v budove nad poštou (2.poschodie-vchod z dvora)


Telefón : 0911/951 604
Mail : minas.pstudio@gmail.com